רחוב כפר עציון 1
מלון דיפלומט,  תלפיות, ירושלים.
טל': 02-6483335, פקס: 02-6483368  פל': 052-240-8280
Email@אימייל

ARosen © איציק אמנות הברזל בע"מ

פרופיל חברהמעקותסורגיםבלגישעריםרהיטיםתריסי ברזלצור קשר